Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMEGA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001017 - Thứ sáu, ngày: 17/03/2023

05 07 12 22 26 33

Giá Trị Jackpot
22,922,875,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
0
22,922,875,000
Giải nhất 5 số
25
10 Triệu
Giải nhì 4 số
1,311
300.000đ
Giải ba 3 số
20,099
30.000đ

Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  15/03/2023
21.319.497.500 đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán VietLott

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 22 5 Lần
 • 10 4 Lần
 • 28 4 Lần
 • 33 4 Lần
 • 13 3 Lần
 • 26 3 Lần
 • 36 3 Lần
 • 44 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 19 152 Lần
 • 24 152 Lần
 • 44 151 Lần
 • 05 148 Lần
 • 30 148 Lần
 • 37 148 Lần
 • 06 147 Lần
 • 35 147 Lần
 • 01 144 Lần
 • 04 144 Lần
 • 10 144 Lần
 • 11 142 Lần
 • 13 142 Lần
 • 07 141 Lần
 • 22 141 Lần
 • 25 141 Lần
 • 18 138 Lần
 • 26 138 Lần
 • 27 138 Lần
 • 40 138 Lần
 • 16 137 Lần
 • 28 136 Lần
 • 21 135 Lần
 • 33 135 Lần
 • 20 134 Lần
 • 23 133 Lần
 • 31 133 Lần
 • 32 132 Lần
 • 41 132 Lần
 • 34 131 Lần
 • 29 130 Lần
 • 12 129 Lần
 • 45 129 Lần
 • 08 128 Lần
 • 17 128 Lần
 • 36 127 Lần
 • 03 126 Lần
 • 09 126 Lần
 • 39 126 Lần
 • 43 126 Lần
 • 02 125 Lần
 • 14 122 Lần
 • 42 121 Lần
 • 38 119 Lần
 • 15 118 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 17 33 Kỳ
 • 40 27 Kỳ
 • 45 24 Kỳ
 • 41 21 Kỳ
 • 32 20 Kỳ
 • 21 19 Kỳ
 • 30 18 Kỳ
 • 15 17 Kỳ
 • 06 16 Kỳ
 • 18 16 Kỳ
 • 39 15 Kỳ
 • 02 11 Kỳ
 • 20 11 Kỳ
 • 08 10 Kỳ
 • 01 9 Kỳ
 • 04 8 Kỳ
 • 16 8 Kỳ
 • 42 8 Kỳ
 • 14 7 Kỳ
 • 38 7 Kỳ
 • 27 6 Kỳ
 • 43 6 Kỳ
 • 09 5 Kỳ
 • 24 5 Kỳ
 • 25 4 Kỳ
 • 03 3 Kỳ
 • 13 3 Kỳ
 • 36 3 Kỳ
 • 44 3 Kỳ

Tải App Xổ Số

tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems rentbefriend emagrecerdemais justnowretired nmjwebportaL smartwaterfarms nadeemsadiq supercLoudeLec Lepoterumunije premiosoviedo secondarygLobaL marquesdestock faberdegroot serabai kaLatum getthebootypro midpointshopee thischickstamps